Intrum tar hand om Maskes inkassoärenden - så att de kan prioritera det som är viktigt för dem

Grossisten Maske låter Intrum sköta hela påminnelse - och kravprocessen så att de kan fokusera på sin egen verksamhet.

Utan samarbetet med Intrum hade vi själva behövt lägga resurser på att hantera något som vi inte har kompetens inom
säger, Ekonomidirektör Rolf Schei på Maske AS

Maske, som är en av Norges största grossister levererar förbrukningsvaror till privat och offentlig sektor. Företaget har mer än 10 000 varor i lager och hanterar årligen cirka 280 000 fakturor. Den höga volymen gör att bolaget är beroende av att ha en solid inkassopartner för att säkerställa en god likviditet.

Intrum tar hand om hela kreditprocessen för Maske, som startar med påminnelser 3-5 dagar efter förfallen faktura.  – Om en kund inte betalar inom förfallodagen vet vi att Intrum tar över ärendet och hanterar kraven så att vi får betalt. Om vi ​​skulle skött kravhanteringen och inkassoprocessen själva hade vi förmodligen behövt anställa ytterligare en heltidsanställd bara för att sköta det, säger Rolf Schei.

Inom grossistbranschen är Maske ledande gällande hållbarhetsarbete och blev för några år sedan den första leverantören inom branschen att klassas som klimatneutrala. De levererar sina varor med elektriska lastbilar och företaget är även certifierat som Miljöfyrtorn. Företaget har ett uttalat mål att arbeta med leverantörer som har hållbarhet högt upp på sin agenda. Det är också en av anledningarna till att Maske vill samarbeta med Intrum. – Vi prioriterar leverantörer som ligger långt fram när det gäller hållbarhet, säger Schei. Läs mer om hur vi på Intrum arbetar med hållbarhet och socialt ansvar här.

Väldigt nöjda med Intrum

Inkassobranschen befinner sig i en intensiv utvecklingsfas och Maske introduceras regelbundet för nya tjänster, analyser och processförbättringar av Intrum. – Jag tror att det har varit en av framgångsfaktorerna för samarbetet. Vi har tänkt annorlunda och varit tidiga användare av de lösningar Intrum presenterat för oss, säger Schei.

Rolf Schei, ekonomidirektör på Maske AS

– Bland det första jag gjorde var att anlita Intrum för att sköta vår inkasso och påminnelser. Det var ett bra beslut. Vi är glada för den höga nivån av lösningsgrad, efterlevnad av regler och profession hos människorna som jobbar där, avslutar Rolf Schei.


Vill du veta mer om våra tjänster?