Utlandsinkasso

Har du fordringar utanför Sverige? Med egna kontor i 24 europeiska länder och ett nätverk av agenter i 170 länder utanför Europa kan du få hjälp med din fordran från i stort sett vilket land som helst.

Krav utanför Sverige

När du har behov av inkasso i utlandet kan du vända dig till oss. Vi har egna kontor i hela Europa och ombud i resten av världen. Det är vi ensamma om inom vårt område och just därför har vi blivit den naturliga samarbetspartnern för många exporterande företag. 

Vi finns där din kund är, men din handläggare har du i Sverige

Oavsett i vilket land, eller i vilka länder, du har din fordran så har du en handläggare i Sverige som sköter all kontakt med de lokala ombuden. Det förenklar för dig.

Lagar, regler och vikten av lokal kännedom

Lagar och regelverk kring hanteringen är bara en del av de omständigheter som måste tas hänsyn till när en fordran inkasseras. Lika mycket handlar det om att känna till landets uttalade och outtalade normer.

Med handläggare och ombud som pratar det lokala språket och förstår landets specifika problem och möjligheter är chansen att få betalt för din fordran mångfalt större. Det är en del av vår framgångsrika koncept.

Några av fördelarna med att samarbeta med oss

  • global täckning
  • genuin kunskap om lokala förutsättningar
  • handläggare i Sverige, oavsett i vilket land fordringen inkasseras
  • välkänt varumärke över hela Europa
  • intrum web, där du kan följa ditt ärende

Kontakta oss

Ring oss på 08-527 275 44, eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.