Uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

Unga vill lära sig mer om privatekonomi

Unga vill lära sig mer om privatekonomi

Privatekonomi är sedan 2011 en del av undervisningen i samhällskunskap på gymnasiet. Men Sveriges unga efterfrågar mer kunskaper – 6 av 10 unga mellan 16 och 24 år vill lära sig mer om ämnet, och endast 21 procent anser att man har fått lära sig tillräckligt om ekonomi i skolan för att kunna klara sig på egen hand som vuxen, och flytta hemifrån.

Det visar en ny Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Intrum.

I undersökningen har ett riksrepresentativt urval av 1 046 unga svenskar mellan 16 och 24 år tillfrågats om hur man ser på den egna ekonomin, sina kunskaper i ämnet och sin ekonomiska framtid.

– Trots att privatekonomi ingår som obligatorisk del i den svenska skolutbildningen, såväl på högstadiet (Hem- och konsumentkunskap) som på gymnasiet (Samhällskunskap 1a och 1b) visar undersökningen att det fortsatt finns ett behov och intresse av att öka kunskapen kring hur man hanterar sin privatekonomi, säger Fredrik Backman, vd Intrum Sverige.

Stor efterfrågan på mer kunskaper i privatekonomi

Bland 16–18 åringarna svarar 36 procent att man vill lära sig mer om hur den egna ekonomin sköts, följt av 70 procent bland personer mellan 19 och 21 år. I gruppen som är 22-24 år uppger hela 72 procent att man skulle vilja få mer kunskaper i ämnet.

Vi ser att andelen som anser att man behöver lära sig mer om hur man hanterar den egna ekonomin ökar med åldern. En möjlig förklaring till detta är att ansvaret för den egna ekonomin blir större i takt med att man blir äldre och till exempel flyttar hemifrån, och får utökade insikter om ämnets betydelse.
Fredrik Backman vd Intrum Sverige

Endast 21 procent av de unga i samtliga åldersgrupper anser att man har fått lära sig tillräckligt om privatekonomi i skolan för att kunna klara sig helt på egen hand som vuxen. 43 procent upplever att skolans undervisning i ämnet har varit otillräcklig, medan 34 procent anser att man skulle kunna sköta den egna ekonomin i ett eget boende med en del eller mycket stöd av föräldrar eller andra vuxna i närheten.

– Det är värt att lyfta fram att en så pass låg andel av de unga upplever att skolans undervisning om privatekonomi täcker in det man behöver kunna för att klara sig som vuxen. Det skapar ett behov av kompletterande information från vuxna i den ungas närhet, alternativt att man kan tillgodogöra sig kunskapen på egen hand, avslutar Fredrik Backman.

Vårt bidrag är vår digitala undervisningsplattform, Spendido, utvecklad för lärare och elever på gymnasiet. Utbildningen är anpassad efter läroplanens krav på undervisning i privatekonomi och finns tillgänglig på sex språk; svenska, engelska, arabiska, somaliska, farsi och tigrinja. 

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 26 april–1 maj 2019. Totalt intervjuades 1046 personer i åldern 16-24 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Låt oss komma till din klass och hålla en lektion

Det är kostnadsfritt!