Kärlekens pris

Kärlekens pris

Det sägs att sann kärlek inte kostar, men tar vissa på sig mer skulder än de kan hantera för att hålla igång romantiken?

Medan vissa är snabba med att dra ner på romantiken för att klara sig, verkar det som att andra är mer beredda att köpa presenter och överraskningar till sin partner. Vi frågade 1 000 svenskar om deras ekonomi och hur det påverkar deras kärleksliv.

Skära ner på kärleken?

En fjärdedel av de tillfrågade säger att romantiska överraskningar eller dejtkvällar är något av det första som ryker när de behöver spara pengar.

Ålder gör skillnad. Den yngre delen av befolkningen, som förmodligen har en mindre etablerad ekonomi än sina föräldrar och farföräldrar, är mer benägna att begränsa sin romantiska extravagans och skär ner på dessa utgifter när tiderna är tuffa. Nära hälften (42%)  bland Gen-Z och fyra av tio Millennials säger att det är en av de första sakerna de tappar, medan bara 19 procent av Boomers säger detsamma, detta enligt vår senaste rapport European Consumer Payment Report.

Presenter mot tillgivenhet

De som är mest benägna att lägga pengar på sin partner och skuldsätta sig är par med barn. Nästan var femte person med barn upplever att köp av presenter till sin partner är den vanligaste anledningen till att de gör en övertrassering och sätter sig i skuld. Vår studie visar att män, mer än kvinnor, är villiga att ta på sig skulder för att vinna sin partners tillgivenhet.

Ung kärlek kan visa sig vara dyr. Nästan en av tre personer i åldern 22-37 säger att deras utgifter för gåvor tvingar dem att bli skuldsatta. Många unga känner också att deras partner skulle lämna dem om de slutade spendera lika mycket pengar på presenter. Minst sannolikhet att hamna i ekonomiska problem på grund av kärlek är de äldre - endast 1 procent bland 65+ säger att de befinner sig i denna situation, följt av Gen-X.

Det är olyckligt att pressen att spendera pengar på romantik är så hög för vissa, då vi ser de direkta konsekvenser som skulder kan ha på relationer och mental hälsa. I samband med Alla hjärtans dag kommer många att leta efter den perfekta presenten till sina älskade och använda pengar de inte har att finansiera det med, men ingen ska skuldsätta sig i kärlekens namn.
Siv Hjellegjerde Martinsen, Managing Director Intrum i Skandinavien.

Rädd att förlora kärleken

Var tionde svensk känner sig pressad att fortsätta med sin konsumtion och fruktar att deras partner ska lämna dem om de slutar lägga lika mycket pengar på presenter.

Desto högre är det bland unga människor – nästan var fjärde bland både Gen-Z och Millennials fruktar att bli lämnade inom ett år om de håller tillbaka gåvorna.

Generellt sett känner män mer press än kvinnor att spendera pengar på gåvor - 17 procent säger att de förväntar sig att bli övergivna inom ett år om mängden gåvor och romantik minskade, jämfört med 9 procent av kvinnorna som säger detsamma.

Vi ser hur traditionella könsroller spelar in här – de både avspeglas i vår konsumentundersökning och i marknadsföringen kring Alla hjärtans dag. Män är mer benägna att känna press som kan resultera i ekonomiska problem.
Morten Trasti, skuldekonom på Intrum i Skandinavien.

Kris för par närmare varandra

Trots att kärlek kan vara dyrt ser man fler positiva tecken på att den ekonomiska bördan många upplevt i samband med coronakrisen har fört människor närmare varandra. En fjärdedel av svenskarna säger att de upplever att motgångar fört dem närmare sin partner.

Särskilt de som har upplevt ekonomiska svårigheter och förlorat inkomster under krisen, upplever att vara närmare varandra som ett par. Detsamma säger 25 procent bland barnfamiljer, mot endast 17 procent bland par som inte har barn.

Yngre konsumenter säger att denna motgång har varit en sammanhållen upplevelse. Nästan en tredjedel av Millennials säger att Covid-19 har fört dem närmare sin partner, jämfört med en av tio Boomers. Män tror också mer än kvinnor att så är fallet – 24 procent av männen säger det, mot 16 procent av kvinnorna.

Trots att många konsumenter sätter sig i skuld på grund av kärlek är det uppmuntrande att se att många par känner att den ekonomiska bördan av coronakrisen har fört dem närmare varandra. På Intrum tror vi att en öppen dialog om skulder är det bästa sättet att tackla problemet och minska oron.
Siv Hjellegjerde Martinsen, Managing Director Intrum i Skandinavien.

Källa: Intrum European Consumer Payment Report 2021

European Consumer Payment Report baseras på en extern undersökning med fler än 24 012 deltagande konsumenter i Europa, varav 1 000 i Sverige. Rapporten innehåller insikter om europeiska och svenska konsumenters vardagsekonomi; hur man konsumerar och möjligheten att få den egna ekonomin att gå ihop. Undersökningen genomfördes av Longitude mellan den 21 juli och den 26 augusti 2021.