European Consumer Payment Report 2021

Många svenskar har klarat sig bättre under pandemin än andra européer.

European Consumer Payment Report 2021 publicerades den 1 december 2021

Sex av 10 svenskar väntar sig fortsatta negativa effekter på privatekonomin till följd av pandemin – ökat fokus på ekonomisk trygghet

Många svenskar har klarat sig bättre under pandemin än andra européer. Enligt vår senaste European Consumer Payment Report, en extern undersökning med över 24 000 deltagare i Europa, säger 80 procent av svenskarna att deras sysselsättningssituation förblev densamma under pandemin, jämfört med 72 procent i hela Europa. Samtidigt menade 26 procent av svenskarna (37 procent i Europa) att deras ekonomiska välmående försämrats, där individer i låginkomsthushåll har drabbats hårdast. Många väntar sig även fortsatta negativa effekter på privatekonomin en tid framöver.

Viktiga resultat

  1. Svenskarna mindre oroliga för inflation än andra européer
  2. Fler svenskar saknar kontroll över egna skulder
  3. Ökat fokus på ekonomisk trygghet

Ladda ner rapporten och läs mer. Fyll i formuläret för att få tillgång till den direkt.

 


Om European Consumer Payment Report 2021

European Consumer Payment Report baseras på en extern undersökning med fler än 24 012 deltagande konsumenter i Europa, varav 1 000 i Sverige. Rapporten innehåller insikter om europeiska och svenska konsumenters vardagsekonomi; hur man konsumerar och möjligheten att få den egna ekonomin att gå ihop. Undersökningen genomfördes av Longitude mellan den 21 juli och den 26 augusti 2021.