Uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

Junior Analyst

Hanna Söderberg - Junior Analyst

Jag började min resa på Intrum med att jobba extra på Intrums delgivningsservice. Efter min master i finansiell ekonomi fick jag en ny roll på företaget som Junior Analyst på avdelningen Investment som värderar och köper andra företags förfallna fordringar.

Vad är ditt uppdrag som Junior Analyst?

Syftet med att köpa andra bolags fordringar är att de ”blir av” med gammalt och vi gör det som är vår kärnverksamhet, inkasserar dem. Mitt jobb är att innan köpet prognostisera hur stor del av skulderna i den portföljen som kommer att betalas och när det förväntas ske. Utifrån de analyserna sätts sen ett pris på fordringarna som presenteras för säljande företag.

Vad är det bästa med Intrum som företag?

Att jag ser en otrolig möjlighet för utveckling, både för mig personligen och för avdelningen som helhet. Alla i teamet är relativt nya, den som har varit längst på avdelningen har varit här i drygt 1 år. Med våra olika bakgrunder har vi en spännande utmaning i att tillsammans hitta nya arbetssätt för att få till en så bra investeringsprocess som möjligt.

Det som har störst del i att jag trivs så bra är framförallt mina kollegor och chefer. Alla som jag har fått chansen att jobba med är väldigt duktiga och engagerade och förstår vikten av att jobba tillsammans som ett team.


Välkommen att jobba hos oss!

Se våra lediga tjänster