Likviditetsbudget – Så lägger du upp en budget

Vill du ha bättre kontroll över ditt företags ekonomi och undrar var du ska börja? En likviditetsbudget är en bra hjälp för att få en bättre överblick över den ekonomiska situationen. Ladda ner mallen och följ stegen nedan.

En budget ger en uppskattning av framtida intäkter och utgifter. När ditt företag har sin budget på plats blir det lättare att:

 • Upptäck tidigt om du har problem med din ekonomi, så att du kan vidta åtgärder
 • Prioritera nya investeringar
 • Se om företaget måste sänka kostnaderna eller söka annan finansiering 

Vi skiljer på olika typer av budgetar, där resultatbudgeten och likviditetsbudgeten är två av de viktigaste budgetarna att sätta på plats.

Likviditetsbudgeten talar om för dig hur kapabelt ditt företag är att betala sina räkningar framöver.
Intrum

En resultatbudget ger en bild av de intäkter och utgifter som verksamheten förväntar sig för den kommande perioden, vanligtvis ett år. Budgeten ger alltså en fingervisning om om ditt företag kommer att gå med vinst eller förlust under den kommande perioden.

Likviditetsbudgeten är en översikt över det förväntade kassaflödet i ditt företag. På så sätt ger likviditetsbudgeten en fingervisning om hur kapabelt företaget är att betala sina utgifter under den kommande perioden. I den här artikeln får du svar på hur du lägger upp en likviditetsbudget. Har du redan skapat en resultatbudget? Du kan sedan ta mycket information därifrån in i likviditetsbudgeten.

Om du inte har skapat en resultatbudget ännu kan du ladda ner en gratis mall:

Likviditetsbudget – budgeten för den som vill ha mer pengar att röra sig med

Går ditt företag igenom perioder där pengarna knappt räcker till för att betala fakturorna? Då kan en likviditetsbudget vara räddningen. En likviditetsbudget ger en överblick över det framtida kassaflödet i ditt företag, det vill säga vilka betalningar och betalningar som är planerade för en viss period, vanligtvis en månad. Behöver du hjälp att komma igång?

Har ditt företag problem med att betala sina räkningar i tid? Då kan en likviditetsbudget vara räddningen.
Intrum

Likviditetsbudgeten ger dig en överblick över ditt företags betalningsförmåga och du kan tidigt identifiera perioder där utgifterna överstiger intäkterna. På så sätt kan du lättare hitta en lösning i en period av likviditetspress, såsom:

 • Ansök om annan finansiering
 • Minska kredittiden för dina kunder
 • Skjut upp ett planerat köp

Eftersom likviditetsbudgeten visar hur mycket pengar du har till hands vid ett givet tillfälle så är det ganska likt en budget du lägger upp som privatperson. Det handlar om att räkna upp inkomster och utgifter för en viss period och se hur mycket man sitter kvar med.

Läs också: Så minskar du kredittiden för dina kunder.

Steg 1: Intäkter

Börja med att uppskatta din inkomst för varje månad. Här kan du använda siffror från samma period förra året som utgångspunkt. För ett nystartat företag är det ofta svårare att veta hur mycket man ska lägga in i inkomst. Ändå finns det några riktlinjer som underlättar budgeteringen:

Undvik att överskatta din inkomst

Om du är osäker på hur mycket intäkter du räknar med att dra in bör du hellre justera ner dina förväntningar än att ta in för mycket. Budgeten ska ge en realistisk bild av hur mycket pengar du faktiskt har till förfogande för att betala ditt företags utgifter. Kom ihåg att uppdatera budgeten regelbundet då du får en överblick över hur mycket pengar du faktiskt fått.

Ta hänsyn till kredittiden

Tänk på att lägga in intäkten i budgeten när du får pengarna från kunden, och inte när försäljningen gjordes. Anledningen är att likviditetsbudgeten ska ge dig en korrekt bild av det kassaflöde du har tillgängligt i företaget. Om du till exempel ger kunden 20 dagars kredit ska inkomsten vara inkommen 20 dagar efter försäljningen. Tänk också på att skilja på den kredittid du ger och den faktiska kredittiden, det vill säga den tid det tar för kunden att betala. Om du har kunder som betalar sent kan detta allvarligt påverka din betalningsförmåga.

Behöver du hjälp med att få din kund att betala snabbare? Läs mer om vår digitala inkassotjänst.

Kom ihåg att inkludera momsen

Även om mervärdesskatten inte är en intäkt för ditt företag måste du ändå lägga in ingående moms i likviditetsbudgeten. Momsen ska ingå i likviditetsbudgeten eftersom det är kassaflödet du vill uppskatta.

Likviditetsbudgeten ger en bild av kassaflödet i företaget, därför ska du beräkna momsen.

Steg 2: Kostnader

När intäkterna är på plats ska du kartlägga kostnaderna för företaget. För en verksamhet som funnits några år kan man gå in och titta på kostnaderna från tidigare perioder. Har du en nystartad verksamhet måste du tänka dig vilka kostnader som kommer att uppstå i framtiden. Även om kostnaderna varierar stort från företag till företag kommer dessa kostnader att vara vanliga för de flesta företag, bland annat:

 • Hyra
 • Ström
 • Lön, skatteavdrag, semesterersättning och arbetsgivaravgift
 • Utgifter för telefon
 • Leverantörkostnader

Ladda ned vår likviditetbudgetmall för att se fler utgiftsposter. Utöver de kostnader du vet kommer bör du avsätta en buffert för oförutsedda kostnader. Det kan vara allt från att reparera utrustning eller att du får högre leverantörskostnader än planerat.

Kontrollera förfallodatum på dina fakturor

Du ska föra in kostnaderna i budgeten för den period du ska betala dem. Om du till exempel betalar hyra varje kvartal bokför du kostnaden den månad du betalar för hela kvartalet. Tänk på att även ta hänsyn till den kredittid du får av din leverantör, och ange kostnaden i den period du betalar fakturan.

Mervärdesskatten ska ingå i likviditetsbudgeten

I likviditetsbudgeten ska du även ta med mervärdesskatten på verksamhetens intäkter och kostnader. Du måste vanligtvis betala moms sex gånger per år. Till exempel måste du betala moms för januari i april. Sedan måste du titta på intäkterna och kostnaderna i januari och februari för att räkna ut hur mycket moms du ska betala i april.

Kom ihåg investeringar och lån

Om du planerar en investering måste den ingå i budgeten. Om du tar ett lån måste du betala tillbaka både amorteringar och ränta.

Steg 3: Gå igenom budgeten ofta

Du bör gå igenom budgeten ofta och jämföra den med de belopp som faktiskt gick in och ut på kontot under den aktuella perioden. Om du ser avvikelser kan du uppdatera de följande månaderna så att du får en så realistisk budget som möjligt. Tänk också på att bedöma marknadsläget framöver. Flera faktorer kan påverka kostnaderna för ditt företag framöver. Till exempel om du byter leverantör, inför nya priser eller om regeringen inför nya skatter eller regler. Då bör man även anpassa budgeten.

En likviditetsbudget är en av flera åtgärder som hjälper ditt företag att få bättre kontroll över sitt kassaflöde. Läs mer om vad du kan göra för att få bättre likviditet i ditt företag.