4 åtgärder för bättre likviditet i utmanande tider

Små och medelstora företag kan kämpa med sena betalningar – många känner sig pressade att acceptera längre löptider än de känner sig bekväma med. Så vad kan du göra för att förbättra likviditeten i ditt företag? Även om det kan vara utmanande att hålla igång likviditeten har vi sammanställt några tips som kan hjälpa ditt företag att hålla hjulen igång, även under sämre tider.

Många företag utmanas nu av minskade inkomster, vilket leder till lägre omsättning och kanske i värsta fall uppsägning av personal. En del företag balanserar på en stram finansiell linje och för att undvika konkurs är det nödvändigt att ha stålkontroll över kostnader och intäkter. Det är viktigt att ha pengar när man behöver dem.

Ta del av våra fyra åtgärder för bättre likviditet i små- och medelstora företag.
 

1. Få översikt i en likviditetsbudget

Likviditetsbudget är ett bra verktyg för att veta om du har pengar eller inte. En likviditetsbudget systematiserar betalningar och betalningar och ska visa dig när och hur mycket du kan räkna med att ha tillgängliga pengar. Här hittar du 5 enkla tips för att skapa en likviditetsbudget. Där hittar du även en gratis mall för att sätta upp en likviditetsbudget.

2. Reducera kredittiden

Kredittid är en annan term som säger något om hur mycket du har i kontanter, eller likviditet. Det här är tiden det tar från det att du har sålt en produkt eller tjänst tills du har pengar på dina böcker. I en mataffär går det snabbt, för hantverkare tar det längre tid. Denna tid bör vara så kort som möjligt, främst för att krediten du har gett vanligtvis ges utan att den är säkrad mot några tillgångar som innehas av gäldenären.

Kom ihåg att:

  • Ha bra rutiner för fakturering, så att du får snabbare betalningar.
  • Håll förfallodatumet på fakturan så kort som möjligt.

    Båda delarna pressar ner kredittiden, vilket per definition innebär att du har mer av dina egna pengar på bok än om kredittiden är längre.

3. Planera verksamheten i en resultatbudget

Resultatbudgeten är ett annat sätt att planera verksamheten än att bara se på likviditeten. Detta skapar en överblick över kostnader och intäkter under en given period, det vill säga vad det kostar att driva företaget mätt mot den inkomst du har under samma period. Det ger dig information om hur lönsamt ditt företag är.

Du kan läsa bra tips om hur du sätter upp en resultatbudget här. Där hittar du även en gratis mall för en resultatbudget.

4. Få kontroll över ekonomistyrningen

Ekonomistyrning är ett samlingsbegrepp för det som nämns ovan. Vi har skapat en guide för nystartade företag, som även är relevant för mer etablerade företag som har det kämpigt. Den här översikten har ett förenklat synsätt relaterat till om du är enskild firma eller aktiebolag. Den belyser också ämnen som redovisning och moms.

Läs mer om hur du får en bra ekonomistyrning här.