Höga elpriser har olika effekter på företagsmarknaden

En del ligger på marginalen, men statistiken hos oss på Intrum visar att de allra flesta företag klarar av att betala sin elräkning även med extrema priser.

Morten Trasti, chefsanalytiker på Intrum, Skandinavien har gjort en djupdykning i siffrorna i Sverige och ser en tydlig uppdelning på marknaden.

Det råder ingen tvekan om att majoriteten av företagen klarar höga elpriser bra. Antalet inkassoärenden är något högre än normalt för årstiden, men ändå inte högre än vad som motsvarar en normal vår totalt sett. Beloppen har ökat med 60 procent i snitt och detta drivs till stor del av ett mindre antal inkassoärenden med mycket höga belopp. Så vissa människor har det extremt tufft, men den vanliga inkassoärendeingången har inte ökat med mer än med några hundra ärenden
säger Morten Trasti

Oavsett denna ökning visar Intrums siffror att vi fortfarande löser en lika stor andel av inkassoärenden relaterade till el nu, lika snabbt som vi alltid har gjort.

Finns det stöd för strömräkningen nu?
Flera stora samhällsaktörer anser att företag behöver statligt stöd på grund av höjda elpriser, men våra siffror tyder på att det inte är nödvändigt för de allra flesta företag i Sverige. Vår inkassostatistik visar att elräkningen är ett problem för relativt få enskilda företag i Sverige, men det är inget generellt problem
säger Morten Trasti

Den främsta anledningen till detta är att elräkningen endast utgör en liten del av den totala kostnadsbilden för majoriteten av företagen i Norge. En annan anledning är att många företag har täckt sina elräkningar genom att höja sina försäljningspriser.

Det går relativt bra nu - men kommer det att bli värre?

Även om det enbart är en liten del av de svenska företagen som kämpar på grund av elpriset är den stora frågan vad som händer om priserna ligger kvar på extrema nivåer även i framtiden. Trasti tror att det kommer gå bra för de allra flesta, men att det kan vara en bra idé att förbereda sig.

 

Större rörelser i nominella kvantiteter som priser, räntor, valuta och löner gör det mer krävande att navigera i det ekonomiska landskapet i framtiden. Det skulle därför vara en bra idé för de flesta företag att se över sina kreditrutiner, så att de är så förberedda som möjligt under en som framstår som en krävande period.
avslutar Trasti