Antalet inkassoärenden minskade i Norden med 20 procent under pandemin

Antalet inkassoärenden minskade i Norden med 20 procent under pandemin

Intrums siffror visar att både antalet och storleken på inkassoärenden i Norge, Danmark, Finland och Sverige var i genomsnitt 20 procent lägre i slutet av december 2021 än vid pandemins början i mars 2020. Minskningen omfattar både hushåll och företag. 

– Trots att länderna har hanterat pandemin olika har vi sett en överraskande liknande trend över tid i hela Norden gällande inkassoärenden, som fortfarande ligger på en lägre nivå än före pandemin. En av anledningarna är att majoriteten av de nordiska hushållen har mer utrymme i sin ekonomi eftersom de har spenderat mindre under den här tiden. Samtidigt som många företag har fått statligt stöd, säger Siv Hjellegjerde Martinsen, vd för Intrum i Skandinavien. 

Enligt rapporten Nordic Debt Collection Analysis har många hushåll lyckats spara mer eftersom restriktioner har lett till minskad konsumtion som till exempel resor, restaurangbesök och konsertbiljetter. Samma sak ser vi även i Sverige där myndigheterna valde att hålla landet i stort sett öppet under pandemin. 

– På sikt räknar vi med att antalet inkassoärenden kommer att öka till mer normala nivåer. Det kommer sannolikt ske först när restriktioner och statligt stöd avvecklats.
säger Siv Hjellegjerde Martinsen
Siv Hjellegjerde Martinsen, vd för Intrum i Skandinavien.

Störst nedgång bland unga

Nedgången av inkassoärenden var störst bland personer under trettio år, visar siffror från Intrum. Det beror på att de har färre fasta kostnader som exempelvis bostads- och billån och därför lättare kan anpassa sin konsumtion efter omständigheterna. Samtidigt är det troligt att unga generellt sett lägger en större del av sin inkomst på aktiviteter som begränsats av smittskyddsåtgärder, som besök på barer, restauranger och konserter. 

Parallellt med den generella minskningen av inkassoärenden visade våra siffror motsatsen när det gäller energifordringar som på grund av högre elpriser ökade under hösten och vintern. Trots det var antalet kravbrev från elbolag, i de fyra nordiska länderna, färre än före pandemin och än vad vi hade förväntat oss utifrån historiska siffror. 

– Många hushåll har klarat av att betala högre elräkningar, troligtvis för att de har ökat sitt sparande under pandemin. Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort dem som blivit uppsagda eller förlorat sina jobb under den här tiden och de som har det ekonomiskt stramt. För dem är läget ansträngt, säger Hjellegjerde Martinsen. 

Framtidsutsikter

Pandemin har lett till den största ekonomiska nedgången sedan andra världskriget, men har hittills inte resulterat i ökade betalningsproblem. Det beror till stor del på statliga ersättningar för permitteringar samt ökat sparande med anledning av minskad konsumtion. 

Vi räknar med att antalet inkassoärenden successivt kommer att återgå till mer normala nivåer, men det beror på hur pandemin utvecklas och när de statliga ersättningssystemen avvecklas. Dessutom blir det viktigt att följa utvecklingen av inflation och räntor i Norden. 

– Belåningsgraden bland de nordiska hushållen är betydligt högre än i andra europeiska länder. Det innebär att högre räntor betyder minskad köpkraft i Norden jämfört med andra regioner i Europa. En kombination av högre priser och högre räntor kan vara utmanande för många, även med en stark arbetsmarknad, säger Siv Hjellegjerde Martinsen. 

Om Nordic Debt Collection Analysis

Nordic Debt Collection Analysis 2022, bygger på data från hundratusentals inkassoärenden från vår verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland under 2021. Ladda ner fullständig rapport här: intrum.se/ndca22

 

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Skånman
Brand & Communication Director Intrum, Scandinavia
linda.skanman@intrum.com