Brist på ekonomisk kunskap kan påverka din psykiska hälsa

24 januari firas UNESCO:s femte internationella utbildningsdag, med temat "investering i människor - prioritera utbildning". Global lågkonjunktur, höjda priser och klimatkrisen är stora bidragsgivare till att det är viktigare än någonsin att förbättra sin kunskapsnivå. Vi på Intrum har insikter som visar hur ekonomisk utbildning gör det lättare för konsumenter att förstå och ta kontroll över sin egen ekonomi.

En bra utbildning gör att du kan fungera i samhället och njuta av livet utan att behöva oroa dig för att klara dina egna ekonomiska förpliktelser. 

Intrums European Consumer Payment Report 2022 (ECPR) visar att personer med utbildning klarar sig bättre under en lågkonjunktur och är mer optimistiska inför framtiden. De säger också att sannolikheten att kunna betala alla sina räkningar 2023 är hög, till skillnad från de som saknar ekonomisk utbildning.

European Consumer Payment Report 2022

Psykologisk påverkan av dålig förståelse 

ECPR-rapporten visar att 59 % av de utan utbildning oroar sig för höga räntor utan att helt förstå hur de påverkas av höjningen.

Dagens ekonomiska utmaningar gör att konsumenterna behöver förstå hur räntor och inflation kan påverka dem idag, men även i framtiden så att de kan hantera sin ekonomi bättre framöver. Det är aldrig för sent att lära sig att hantera sin ekonomi, och på Intrum tror vi på att man kan lära sig och göra viktiga förändringar oavsett ålder eller stadie i livet.
säger Camilla Gulset, Hållbarhetschef på Intrum i Skandinavien

Vi på Intrum arbetar med utbildningsinsatser i flera länder för att höja kunskapsnivån inom privatekonomi hos människor. I Sverige besöker vi skolor runt om i landet och lär unga om ekonomi via vår läroplattform Spendido.

Läs mer om Intrums hållbarhetsarbete och Spendido här. 

 

Vill du läsa mer?

Ladda ner rapporten här