European Payment Report 2022

European Payment Report 2022

Rapporten beskriver hur sena betalningar påverkar affärsutsikterna bland 11 000+ företag i 29 europeiska länder. Årets resultat belyser hur företag reagerar på osäkerhet, hanterar tillväxtplaner och strävar efter ESG-efterlevnad.

Om Intrum European Payment Report 2022

European Payment Report (EPR) beskriver hur sena betalningar påverkar utvecklingen och tillväxten av europeiska företag. Hela rapporten publicerades den 21 juni.

Insikterna baseras på en undersökning från 11 007 små-, medelstora- och stora företag i 29 europeiska länder som täcker 15 industrisektorer. Rapporten sammanställdes mellan 17 januari 2022 och 15 april 2022.

EPR 2022
Samtidigt som den europeiska rapporten har vi även tagit fram en unik landrapport för Sverige som bygger på samma undersökning, men som ger dig lite mer detaljerad information om den svenska marknaden.

Nyckelresultat

  1. Inflationen riskerar att hämma tillväxt
  2. De flesta företagen kommer att se över sina rutiner för att kunna hantera ett förändrat betalningsbeteende
  3. Svenska företag ser liknade utsikter som runtom Europa

 

Beställ rapporten här