Leading The Way: Bank och Finans

Vi har relevant insikt och branschförståelse och är därför en värdeskapande partner för dig och ditt företag.

Inom banksektorn märker vi en ökad fokus på tidiga åtgärder för att minska förlustreserveringar och att hållbart återvinna rätt kunder för att återföra dem till en lönsam portfölj. Dessutom ser vi vikten av att förstå din kund, att uppfylla kraven för efterlevnad och AML, samt att följa GDPR.

Vårt team inom finanssektorn samarbetar dagligen med flera nordiska bankkunder. De har en proaktiv inställning och strävar ständigt efter förbättringar. Teamet är specialiserat inom sin bransch och håller sig väl informerade om regulatoriska förändringar, trender och framsteg.

Vi har en djup förståelse för de tjänster och produkter ni erbjuder och arbetar kontinuerligt med att optimera vårt tillvägagångssätt för att möta era kunders behov. Vi behandlar slutkunder med stor respekt och strävar alltid efter att hitta den bästa lösningen för alla parter inom ett inkassoärende.

Vårt jobb är att se till att du får betalt

Intrum | en värdeskapande partner för dig och ditt företag. Vi arbetar för en sund kreditmarknad, har hög professionell kompetens och finns representerade i hela Norden.

Contact person

Vill du höra mer om våra tjänster? Kontakta Elisabeth

Elisabeth Seehuus

Head of Financial Sector, Scandinavia

+47 95943065

Elisabeth.seehuus@intrum.com