Leading The Way: Bank och Finans

Vi har relevant insikt och branschförståelse och är därför en värdeskapande partner för dig och ditt företag.

Inom banksektorn ser vi ett ständigt ökande fokus på tidiga lösningar för att minska förlustreserveringar, samt på hållbarheten i att vinna tillbaka rätt kunder och återföra dem till en lukrativ portfölj. Vidare ser vi nödvändigheten av att känna till din kund, efterlevnad när det gäller compliance och AML samt nödvändigheten av att följa kraven inom GDPR.

Vårt Financial Sector team arbetar dagligen med flera nordiska bankkunder. De har ett proaktivt arbetssätt och söker ständigt efter förbättringar. Teamet är specialiserat på sin bransch och håller sig väl uppdaterade inom regulatoriska förändringar, trender och utvecklingar.

Vi förstår de tjänster och produkter ni erbjuder och arbetar ständigt med att optimera vårt sätt att möta era kunder. Vi behandlar slutkunder med stor respekt och söker alltid den bästa lösningen för alla parter i ett inkassoärende.

Vårt jobb är att se till att du får betalt

Intrum | en värdeskapande partner för dig och ditt företag. Vi arbetar för en sund kreditmarknad, har hög professionell kompetens och finns representerade i hela Norden.

Contact person

Vill du höra mer om våra tjänster? Kontakta Elisabeth

Elisabeth Seehuus

Head of Financial Sector, Scandinavia

+47 95943065

Elisabeth.seehuus@intrum.com