Alla vinner på en sund ekonomi

Intrum är bäst i klassen när det gäller att hantera risk kopplat till hållbarhet. Det visar siffror från företaget Sustainalytics senaste ESG-ranking. - Vårt mål är att leda vägen till en sund ekonomi i ett brett samhälleligt perspektiv, så det här är något vi är mycket stolta över, säger Vanessa Söderberg, hållbarhetschef.

Det är inte hållbart att leva på krediter som inte kan betalas, det gäller både när det handlar om miljö och finanser. Därför jobbar vi fokuserat med både miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. När uppdragsgivarna, det vill säga företag, får betalt kan de investera i utveckling, och när individer, uppdragsgivarnas kunder, får hjälp att reda upp sina sina obetalda skulder och komma tillbaka till en sund privatekonomi, gynnar det hela samhället. Det handlar om att ta ansvar för ekonomin inte bara idag utan på lång sikt, och här fyller vi en viktig roll i det finansiella systemet.

För att kunna mäta våra framsteg presenterade vi nya hållbarhetsmål tillsammans med vår affärsstrategi på en kapitalmarknadsdag i november. - De här frågorna går hand i hand för oss och vi kan inte fortsätta att vara ett framgångsrikt bolag utan att ha dem högt på agendan, säger Vanessa Söderberg.

Vanessa Söderberg, Hållbarhetschef

Nu släpps siffrorna för 2020 och vi presterar i linje med de mål som är uppsatta i hållbarhetsstrategin.
 

- När det gäller etisk hantering av kunder är målet att vårt värderingsindex ska vara över 80, och 2020 landade det på 82 av hundra möjliga vilket är två enheter högre än året innan.

Att hjälpa människor till en sund ekonomi gynnar både dem, våra uppdragsgivare och samhället

 

Mål nummer två är att uppdragsgivarna ska vara nöjda med vår service och där är målet att stadigt ligga över 75 av 100 möjliga.

- I år har vi förbättrat oss även där, och det är såklart väldigt positivt att vi kunde göra den ökningen under 2020 med de speciella förutsättningar som har rått det senaste året.

- De här frågorna går hand i hand för oss och vi kan inte fortsätta att vara ett framgångsrikt bolag utan att ha dem högt på agendan.
Vanessa Söderberg

När det gäller miljömässig hållbarhet är målet att hela verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030.
- De rapporterade utsläppen minskade med 9 procent jämfört med föregående år, detta trots att antalet kontor i redovisningen ökade från 90 till 180.

 

Vi har även levererat i linje med sin strategi på resterande hållbarhetsmål kopplat till välbefinnande bland medarbetare samt mångfald och inkludering. Men det är inte bara i de interna mätningarna som bolaget visar goda siffror. I årets ESG-rating gjord av Sustainalytics, där 100 indikerar högst risk kopplat till hållbarhet, har Intrum lyckats förflytta sig från 24,5 2019 till 12,8 2021, något som placerar företaget på en solklar förstaplats bland 135 branschkollegor*.

- Vi är självklart jättestolta och glada över att få ett externt kvitto på framgången i vårt arbete inom hållbarhet.

 

*Per 31 mars 2021.

Vill du ladda ner raporten?

Års- och hållbarhetsrapporten 2020