Därför bromsar sena inbetalningar företagens tillväxt

69 procent av de svenska företagen får in sina betalningar för sent. Nästan lika många känner sig pressade att förlänga betalningstiden. Effekten: försämrad tillväxt och mindre möjligheter att skapa nya jobb.

Att inte få betalt i tid är ett växande problem, visar Intrums undersökning European Payment Report 2017 som genomförts i 29 europeiska länder

10 000 företag har deltagit i studien. Trots att svenska företag ligger relativt bra till jämfört med många länder i Europa, visar Intrums undersökning ändå bekymrande resultat. Exempelvis uppger 69 procent av de svenska företagen att kunderna avsiktligt dröjer med betalningen. Nästan lika många har blivit ombedda att godta längre betalningsvillkor – trots att majoriteten inte känner sig bekväma med det. Var tionde svensk företagare säger sig också kunna anställa en person om bolaget får in sina betalningar i tid – vilket motsvarar 67 000 nya jobb.

Det finns alltså en tydlig koppling mellan ett stadigt kassaflöde och tillväxten hos företag. Något som blir särskilt märkbart i små och medelstora företag, där många av de nya jobben skapas. Detta är en av anledningarna till att fler småföretag börjat sälja sina fakturor.

Den onda cirkeln av långa betalningstider vill regeringen att näringslivet ska lösa genom ett frivilligt regelverk. Samtidigt är man inte främmande att ta till lagstiftning om ingenting händer. Det bästa för alla parter vore en kulturförändring, så att alla intressenter tar ett större ansvar för den finansiella hållbarheten i alla led.