Därför sjönk antalet obetalda skulder i början av pandemin

Tvärtemot vad många tror sjönk antalet obetalda skulder under första halvan av 2020. Det visar vår rapport Nordic Debt Collection Analysis 2021. Roger Liljeström, Commercial Director på Intrum, reder ut vad paradoxen beror på.

Historiskt sett brukar ekonomiska kriser och högre arbetslöshet betyda fler inkassoärenden, men den här gången är det faktiskt annorlunda. Av Intrums rapport Nordic Debt Collection Analysis framgår tydligt att antalet obetalda skulder minskade i början av pandemin.

– Väldigt tidigt infördes statliga stödåtgärder till företag, samtidigt som banker och andra kreditgivare fick möjlighet att införa lättnader. Till exempel har bankerna kunnat erbjuda amorteringsfrihet. I tillägg till det har pandemin gjort att hushållen inte har kunnat konsumera på samma sätt som vanligt, framförallt när det gäller resor och restaurangbesök som är två kategorier som i vanliga fall tar en del av hushållsbudgeten. Det har i sin tur gjort att många konsumenter  har haft mer pengar kvar och större möjlighet att kunna betala sina räkningar, säger Roger Liljeström.

Roger Liljeström, Commercial Director

Vad är er spaning, kommer den här nedåtgående trenden att fortsätta?

– Pandemins utveckling, och hur omvärlden svarar på den, är självklart centralt för hur ekonomin och antalet sena betalningar kommer att se ut framöver. Men vår rapport visar att antalet inkassoärenden började öka igen under slutet av 2020, även om vi inte är uppe i samma nivå som 2019 riktigt än. Min bedömning är att vi kommer att se en gradvis normalisering av ekonomin och en ökning av antalet ärenden, i takt med att vaccineringen tar fart ordentligt och olika stödåtgärder rullas tillbaka.

Vad drar ni mer för slutsatser från rapporten?

– Vi ser växande skillnader, utifrån människors inkomst och ställning på arbetsmarknaden.  Höginkomsttagare som har kvar sitt jobb har under pandemin haft möjlighet att spara mer pengar än vanligt eftersom möjligheterna till konsumtion och resor har minskat. De delar av samhället som däremot har drabbats av arbetslöshet har fått det ännu svårare än tidigare. Vi ser även en ökning i det genomsnittliga beloppet för ärenden som skickas in till oss.

Varför är det viktigt för er att göra den här rapporten och sprida innehållet?

– Det här är en av flera rapporter som vi släpper varje år, som alla på olika sätt handlar om krediter och betalningsmönster. Just den här bygger på den data som alla inkassoärenden vi hanterar genererar och vi använder den för att ge råd och hjälpa våra uppdragsgivare att skapa de bästa förutsättningarna för deras kreditprocesser. 

Ladda ner rapporten kostnadsfritt