Intrum hjälper företag och individer till en sund ekonomi

Intrum hjälper företag och individer till en sund ekonomi

Intrum är Sveriges och Europas största kredithanteringsbolag. Med morgondagens kredithanteringstjänster och ständigt uppdaterade insikter om betalningsmönster förbättras kundernas kassaflöde och långsiktiga lönsamhet, samtidigt som man hjälper företagens kunder att bli av med sina skulder.

Näthandeln fortsätter att växa och ett tydligt konsumentbeteende under pandemin är att allt fler handlar på kredit. Intrums årliga konsumentundersökning European Consumer Payment Report pekar på att de grupper som hade en svag ekonomisk situation redan innan pandemin, som unga vuxna och personer med lägre inkomster, i störst utsträckning har drabbats av negativa ekonomiska konsekvenser. Rapporten visar samtidigt att fler än var tredje svensk i samma grupper inte känner till begrepp som kreditvärdighet eller årlig räntesats.

– Idag finns det ett kunskapsglapp om vad kredit faktiskt är, innebär och vad som sker när man inte betalar i tid. Det vill vi bidra till att ändra på. Genom vårt utbildningsinitiativ, Spendido är vi ute på gymnasier och högstadieskolor för att lära unga om kreditprocessen.
Siv Hjellegjerde Martinsen, landschef Intrum Sverige.

Hållbara relationer bidrar till ökad kundnöjdhet

Med ett helhetstänk kring kredithantering, där företag får betalt i tid och individer kan bli av med sina skulder, bidrar Intrum till en sund ekonomi.

– I vår dagliga verksamhet är vårt huvuduppdrag att upprätthålla dialogen mellan våra kunder och deras kunder som köpt på kredit och har svårt att betala. Våra experter kan med insikt kring konsumtionsmönster och betalningsvanor guida vår kund till en etisk och empatisk behandling av slutkunden. Den miljön leder till ekonomisk hållbarhet och tillit på både individ- och bolagsnivå, säger Siv Hjellegjerde Martinsen.

Fokus på kärnverksamheten möjliggör stärkt konkurrenskraft 

Idag utvecklas tjänster för sälj- och köpprocessen ständigt. Konkurrens handlar inte längre enbart om hur bra ditt företags vara eller tjänst är, utan många andra parametrar spelar roll. En av dem är att kunna möta en kund oavsett var i världen den finns, en annan är att erbjuda rätt betallösning, och att ge kredit på ett som är hållbart både för företaget och köparen. Ett sätt att frigöra resurser för att klara den utmaningen är att samarbeta med leverantörer av tjänster inom områden som ligger utanför ditt företags kärnverksamhet. 

Förbättrat kassaflöde och lönsamhet 

I lågkonjunktur är det särskilt viktigt att få betalt i tid. Det ger ett stabilt kassaflöde, och möjliggör investeringar i åtgärder som kan göra att företaget står starkare på andra sidan krisen. Som Sveriges och Europas största kredithanteringsföretag är Intrum specialiserade på att hantera sena betalningar och förbättra likviditeten för såväl det mindre företaget som globala koncerner. 

Med vår storlek och bredd i Europa har vi kapacitet att lösa våra kunders utmaningar inom kredithantering, oavsett vilka de är. Och just nu befinner vi oss mitt i ett transformationsprogram där vi förändrar vår operationella modell och går mer mot ett samlat arbetssätt för alla våra marknader. Det ger oss bättre underlag och ännu bättre möjlighet att möta kundens behov framöver.
Siv Hjellegjerde Martinsen