AGA valde Intrum - kan spara miljoner

AGA, företaget som de flesta känner igen som leverantör av propangas till grillen där hemma i trädgården, har valt Intrum som sin leverantör av kredithanteringstjänster. AGA sökte efter en internationell, professionell och pålitlig partner för företagets divisioner i norra Europa. De valde att samarbeta med Intrum.

- Det har varit viktigt för AGA att hitta en samarbetspartner som finns representerad i hela vår region och som har en stark position i alla de här länderna. I det sammanhanget är det ”nya” Intrum en stark samarbetspartner, säger Kjell M. Sveberg, processägare för kredit, kundreskontra och inkasso för AGA Region Nord-Europa.

Han hänvisar till det faktum att svenska Intrum Justitia och norska Lindorff förra året valde att slå samman sina verksamheter för att bli världens största företag inom kredithantering, under namnet Intrum. Både Intrums and AGAs verksamheter i Norra Europa finns representerade i de nordiska och de baltiska länderna. Det är ett nöje för Intrum att konstatera att företagets tillväxt attraherar stora internationella partners.

- Vi är stolta att AGA har valt Intrum och vi ser fram mot att utveckla våra lösningar i samarbete med dem, till det bästa för både AGA och våra övriga kunder med internationell verksamhet, säger Anette Willumsen, Regionschef för Intrum Norra Europa.

Möjligt att spara miljoner

AGA är en del av Linde Group, och AGA Region Europe North motsvarar Linde Groups verksamhet i Nordeuropa.

- Vi har inte kvantifierat indirekta besparingar som centralisering, kortare kredittid och reducerat tapp, även om det är viktiga besparingar. De direkta besparingarna på det vi kallar inkassokostnader är beräknade till omkring 50 000 euro per år, säger Sveberg.

Med direkta besparingar på drygt en halv miljon svenska kronor per år kommer andra kostnadsbesparingar snabbt bidra med en årlig vinst på fler miljoner kronor.

Utgångspunkten för AGA har varit ett behov av att få en inkassolösning på plats, som skulle stötta företagets centralisering av funktioner (kundtjänst). Ett internt Shared Service-center har etablerats i Tallinn i Estland, och företaget lägger huvudsakligen sin interna uppföljning av inkassoärenden där.

- Intrums stöd med det här servicecentret har varit viktigt för oss, säger Sveberg.

- Centralisering medför behov att harmonisera våra tekniska lösningar och vårt användargränssnitt mot inkassoleverantören. Samma tekniska lösning (SAP) och samma inkassowebb i alla länder är därför viktigt för oss. AGA har fokus på kärnverksamheten och har sökt en inkassopartner som kan hantera våra inkassoärenden effektivt och professionellt. Vi vill att inkassoprocessen i största möjliga mån ska vara automatiserad och vi är därför beroende av en professionell och seriös inkassopartner som hanterar våra kunder på ett bra sätt. Vi köper inte bara inkassotjänster utan även expertis inom kredithantering, lägger han till.

Integrationen med SAP har varit en viktig faktor för AGA i valet av Intrum till sin inkassolösning. Den skräddarsydda SAP-lösning Som Intrum levererar är en integrerad effektiv, användavänlig och harmoniserad inkassolösning för hela AGA Region Europe North. Det har också varit viktigt att Intrum kan bistå med resurser (SAP konsulter) i den tekniska implementeringen.

Om AGA Region North Europe

AGA REN är en del av Linde Groups gasdivision och har närvaro i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen. AGA REN har 1500 anställda och hade en omsättning på 815 miljoner euro 2016. Gas från AGA används av mer än 300 000 kunder i regionen. The Linde Group är en av de ledande aktörerna inom tillverkning av industriell gas i världen.

Linde Group har 64 500 anställda i mer än 100 länder, varav 52 400 är inom Lindes gasdivision. Den samlade omsättningen var på 17 miljarder euro under 2016, varav 14,9 miljarder kom från gasdivisionen. Driftsresultatet i gasdivisionen var på 4,2 miljarder euro. For mer information, se www.linde.com.