Mer kunskap lägger grunden för en sund ekonomi

Bara var femte tonåring anser att de vet tillräckligt om privatekonomi för att kunna flytta hemifrån. - Som marknadsledare inom kredithanteringstjänster har vi ett ansvar att ta tag i det här problemet, säger Karolina Castillo, ansvarig för Spendido, Intrums utbildningsinitiativ som ska ge unga mer kunskap om krediter.

Mycket i ungas värld handlar om konsumtion, men få ungdomar har tillräcklig kunskap om privatekonomi. Enligt en Sifo-undersökning bland unga mellan 16 och 24 år gjord på uppdrag av Intrum visade det sig att bara 21 procent anser att de har fått lära sig tillräckligt mycket om privatekonomi i skolan.

- Det som blir ett problem för en hel del unga i dag är att krediter är väldigt lättillgängliga, samtidigt som vi ser att många inte har grundläggande kunskap om ett sunt köpbeteende, säger Karolina Castillo.

- Det i sin tur gör att de lätt hamnar i skuldfällan, och det tjänar ingen på. Företagen får inte betalt, och de unga riskerar att få betalningsanmärkningar som hindrar dem på vägen ut i vuxenlivet.

Karolina Castillo, projektansvarig för Intrums utbildningsinitiativ Spendido.org

Ger kunskap om kreditkedjan

För att minska risken att ungdomar hamnar i ett ekorrhjul av snabba krediter och stora skulder har Intrum tagit fram Spendido, ett digitalt läromedel anpassat för för högstadiet och gymnasiet som ska hjälpa lärarna att ge eleverna kunskap om kreditkedjan. Målet är att ungdomar på så sätt ska förstå vad en kredit är, vad det innebär att handla på kredit och vad konsekvenserna kan bli om man inte kan betala.

- Det många inte förstår är hur lätt det är att tappa kontrollen och vilka dolda avgifter en obetald kredit ofta innebär. När vi visar exempel på hur snabbt en skuld kan växa är det många som får en aha-upplevelse.

Därmed inte sagt att Spendido bara visar det negativa med krediter

- Krediter i sig behövs i samhällsekonomin, men de ska användas på rätt sätt och utifrån kunskap om vad det faktiskt kommer att kosta att betala tillbaka. I grunden handlar ett sunt kreditbeteende om att ha en tydlig uppfattning om vilka utgifter man klarar av varje månad och sedan hålla sin konsumtion inom det. 

För Intrums del är det självklart att som marknadsledande bolag ta det här ansvaret.

- En del tror att vi tjänar på att människor inte kan betala, men ingen tjänar på överskuldsättning, inte vi heller. Vi får bara betalt om våra kunder kan få betalt, så för oss är det jätteviktigt att ge unga förutsättningar att skapa sig en sund ekonomi.

Fakta: Om Spendido

 

Vad? En kostnadsfri digital lektion om kreditkedjan för högstadiet och gymnasiet.

Hur? Lärare kan antingen använda materialet själva, eller få besök av Intrums anställda som håller i lektionen.

Var? Allt material finns på spendido.org, och finns översatt till flera språk.