Sex tips från företag som alltid får betalt i tid

Sex tips från företag som alltid får betalt i tid

Vissa företag har stora kreditförluster, medan andra alltid får betalt i tid. Vad är det som krävs? Roger Liljeström, delar med sig av tipsen från de företag som har lyckats bäst.

1 De skapar en kreditpolicy

En krav- och kreditpolicy är ett dokument som klargör hur ni gör affärer med era kunder. Den berättar vilken information ni behöver om kunden, när ni ska göra kreditkontroller och vilka generella rutiner ni ska följa när det gäller fakturering, påminnelser och krav. Har ni koll på det ökar chansen betydligt att ni bara ger kredit till kunder som klarar av det.

2 De kollar kreditvärdigheten, även på befintliga kunder

Att ta en kreditkontroll på nya kunder innan första affären minskar risken för betalningsproblem, men det gäller även befintliga kunder. Det är de som står för de största kreditförlusterna i Sverige, så se till att ha en stående kreditbevakning på dem. Då får ni direkt information om deras betalningsförmåga blir sämre och kan förändra deras betalningsvillkor.

3 De är tydliga med vad som gäller

Den vanligaste anledningen till att kunder inte betalar en faktura är oklarheter kring vad den avser. Gör därför ett tydligt avtal med kunden redan från början så att ni är helt överens om vad som ska utföras och hur det ska betalas. Se också till att fakturan är tydlig, att det framgår vilken dröjsmålsränta ni tar ut om kunden inte betalar i tid och att ni kommer att ta ut en påminnelseavgift om betalningen dröjer.

4 De skickar bara en påminnelse...

Är en betalning sen är det ingen diskussion, då skickas en påminnelse enligt reglerna i kreditpolicyn. Och skicka bara en påminnelse. Fler ökar sällan chansen att du får betalt, däremot ger du kunden onödig kredittid.

5 ...men de tar hand om sina kunder

Har en kund inte betalat är det bra att ta reda på varför. Ibland kan det finnas godtagbara anledningar där det också går att hitta en lösning. Om kunden kortsiktigt befinner sig i betalningssvårigheter kan de kanske dela upp betalningen på tre månader? Då ökar chansen att du får igen hela summan, samtidigt som du förhoppningsvis får en glad och tacksam kund som stannar längre och antagligen dessutom rekommenderar dig till fler kunder.

6 De tar hjälp

Ibland blir fakturan inte betald, och då ska den skickas vidare till inkasso enligt kreditpolicyn. Det innebär inte att kunden får en betalningsanmärkning, och väljer du ett välrenommerat inkassoföretag som tar hand om din kund behöver er relation inte ta skada.

Det går självklart att sköta sina inkassoärenden själv, men det är ganska ovanligt eftersom det innebär en ökad administration och kunskap om inkassolagen.