European Payment Report 2021

European Payment Report 2021

Svenska företag känner oro för den ekonomiska framtiden och kundernas betalningsförmåga.

Nyckelresultat i korthet

  1. Mer än hälften av företagen har lyckats överleva coronakrisen
    Den svenska ekonomin klarade covid-19-krisen bättre än många andra EU-länder under 2020. Sveriges BNP sjönk med 2,8 procent jämfört med 6,1 procent i hela unionen i förhållande till föregående år.
  2. Sena betalningar försvårar tillväxt för svenska företag
    Sextio procent av företagen framhåller att den växande makroekonomiska osäkerheten har lett till förlängda betalningsvillkor gentemot leverantörer under det senaste året
  3. Regional översikt
    I norra Europa accepterar företagen längre betalningsvillkor i syfte att skydda kundrelationen. Företagen i norra Europa (85 procent) är något mer benägna än resten av kontinenten att acceptera längre betalningsvillkor än de känner sig bekväma med. Öst-europa visar upp en snarlik bild (84 procent) medan andelen uppgår till 80 respektive 75 procent i Centraleuropa och södra Europa.

 

Om Intrum European Payment Report 2021

Rapporten baseras på en undersökning som genomfördes bland ekonomichefer och företagsledare i 29 europeiska länder, mellan den 26 januari och 16 april 2021. Vi har samlat data från 11 000 företag lite drygt, varav 500 svenska. De svarade på frågor om betalningsvanor samt effekten av Covid-19.

Ladda ner rapporten kostnadsfritt

Samtidigt som den europeiska rapporten har vi även tagit fram en för Sverige, den bygger på samma undersökning men ger dig lite mer detaljerad information om det svenska resultatet.

Fyll i dina uppgifter