Hur man får bättre likviditet i företaget

Ditt företag kan ha god ekonomi, men det behöver inte betyda att du har bra likviditet. Skulle du vilja veta vad du kan göra för att förbättra likviditeten i ditt företag? Här är 7 rutiner du bör ha på plats för att säkerställa god likviditet.

Vad är likviditet?

Likviditet är en persons eller ett företags betalningsförmåga. Med andra ord förmågan att betala löpande utgifter. För en verksamhet kan det handla om möjligheten att täcka utgifter som löner, skatt och hyra av lokal medan det för en privatperson oftast är möjligheten att betala löpande utgifter som hyra, el och mat.

Definition av likviditet

Likviditet innebär att du kan täcka förväntade och oförutsedda utgifter. Om ditt företag har god likviditet betyder det att ditt företag också är bra på att uppfylla sina betalningsåtaganden.

Varför är god likviditet viktigt?

Om du som företagare kan visa att ditt företag har god likviditet kommer du lättare kunna attrahera leverantörer, affärspartners och investerare. God likviditet visar att företaget har god betalningsförmåga och kan betala sina fakturor i tid.

Även om ditt företag går lönsamt behöver det inte betyda att likviditeten är bra.
God likviditet visar att ditt företag kan betala sina fakturor i tid.
Intrum

Definition likvida tillgångar

Likvida medel är tillgångar som du enkelt kan sälja och använda för att genomföra ett köp här och nu. De mest likvida tillgångarna är kontanter och banktillgångar, andra likvida tillgångar kan vara:

 1. Värdefulla tillgångar
 2. Bilar
 3. Kundfordringar

Dessa likvida medel anses vara god köpkraft på kort sikt. Om det till exempel dyker upp en oväntad räkning kan du konvertera något du äger till kontanter så att du kan stå för räkningen.

Med de likvida medlen kan du därför säkerställa att ditt företag inte går i konkurs direkt om oförutsedda utgifter uppstår eller om kunder inte betalar för produkter eller tjänster.

Likviditetshantering: Bra rutiner är nyckeln till god likviditet

Bra likviditetshantering handlar om att genomföra åtgärder och skapa bra rutiner som ger dig bättre kontroll och överblick över ditt företags betalningsförmåga. Det kan särskilt gälla dig med ett litet företag eller dig som precis har etablerat ett företag och har en sårbar ekonomi.

Dålig ekonomi kan innebära spiken i kistan för ett mindre företag eller ett företag i uppstartsfasen. Det är därför absolut nödvändigt att få bra rutiner på plats för att få bra likviditet. En likviditetsanalys och en likviditetsbudget är två saker som kan hjälpa dig och ditt företag att få en bra utgångspunkt och en bra överblick över den ekonomiska situationen för ditt företag.

Likviditetsanalys ger dig en överblick över kassaflödet

En likviditetsanalys visar vad som påverkar kassaflödet, eller kassaflödet som det också kallas, i ditt företag. Likviditetsanalysen bör därför kartlägga ditt företags betalningsförmåga.

Denna analys ger dig en bra utgångspunkt för att fatta rätt beslut när du till exempel ska överväga nya investeringar eller var du kan få likvida medel ifrån om en oväntad räkning dyker upp.

Du bör göra en likviditetsanalys med jämna mellanrum så att du får en överblick över både kortsiktiga och långsiktiga förändringar. På så sätt får du en överblick över återkommande mönster som ditt företag möter och bör vara förberedd på, som till exempel:

Högsäsong och lågsäsong

 • Stora shoppingdagar som Black Friday och inför julen
 • Likviditetsbudget ger dig en överblick framåt i tiden

En likviditetsbudget ger dig en överblick över hur mycket likvida medel företaget kommer att ha tillgängliga under en framtida period. På så sätt får företaget ett verktyg för att säkerställa att du alltid har tillräckligt med pengar på kontot för att täcka företagets löpande utgifter.

Ta reda på hur du skapar en likviditetsbudget.

Likviditetsbudgeten ger ditt företag ett verktyg för att säkerställa att du alltid har tillräckligt med pengar på ditt konto för att täcka ditt företags löpande utgifter.
Intrum

Likviditetsgrad - vad är det?

Likviditetskvoten är formeln för att beräkna om ditt företag har bra eller dålig likviditet. Här skiljer på olika likviditetskvoter:

 • Likviditetsnivå 1 är på förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
 • Likviditetsgrad 2 är förhållandet mellan omsättningstillgångar minus varulager och kortfristiga skulder.
 • Likviditetsnivå 3 är förhållandet mellan de mest likvida omsättningstillgångarna, det vill säga kontanter och pengar du har på ditt konto, och den kortfristiga skulden.

Har du bra rutiner för dessa 7 saker så har du även bra koll på din likviditet

1. Fakturering: skicka fakturor i tid

Oavsett om du har en enskild firma eller ett lite större företag är du skyldig att skicka en faktura när du säljer en vara eller tjänst till en kund – oavsett storleken på beloppet. Fakturan ska skickas senast en månad efter att varan eller tjänsten mottagits.

Om du inte fakturerar din kund får du inte heller in pengar till ditt företag. Detta kan få stora konsekvenser för den fortsatta driften av din verksamhet. Det är därför viktigt att du överväger flera aspekter kring fakturering, som om du säljer med förlust eller om du fakturerar för sent. Det är faktorer som kan påverka företagets checkräkningskredit.

Vad ska en faktura innehålla?

Staten ställer flera krav på hur en faktura ska se ut. Fakturan ska bland annat innehålla:

 • Utgivningsdatum
 • Förfallodatum
 • Tid och plats för leverans
 • Beskrivning av produkten eller tjänsten, inklusive kvantitet eller omfattning
 • Pris
 • Moms och eventuella andra avgifter
 • Köparens namn, adress eller organisationsnummer
 • Säljarens namn och organisationsnummer, kom ihåg att avsluta med moms om företaget är registrerat i Mervärdesskatteregistret

Här kan du läsa hur du skapar en smart faktureringsrutin för ditt företag

Var försiktig: gör en kreditprövning av kunden

En kreditprövning är en kontroll av en privatpersons eller ett företags ekonomi och betalningsförmåga. Det är helt enkelt en "hälsokontroll" av likviditeten i företaget eller personen du ingår avtal med.

Om du till exempel erbjuder avbetalning till dina kunder är det en god idé att göra en kreditprövning i förväg. På så sätt får du en bild av kundens kreditvärdighet och om du ska låta dem handla hos dig på avbetalning eller inte. En kreditprövning kan hjälpa dig att fatta bättre beslut och undvika att förlora kredit.

2. Kredittid: få in dina pengar snabbare

Kredittid är antalet dagar som kunder spenderar på att betala för produkten eller tjänsten. Kredittiden bör vara så kort som möjligt eftersom det påverkar företagets likviditet. Om ditt företag har en lång kredittid bör du titta på åtgärder för att minska kredittiden. Det kan till exempel vara att skicka ut en betalningspåminnelse efter 14 dagar.

Om det är svårt att få kunden att betala snabbare kan du överväga möjligheten att erbjuda att dela upp större fakturor, istället för att skjuta upp betalningsfristen. Många får också god hjälp av att använda sig av inkasso.

Här hittar du fler tips på hur du får kunden att betala snabbare.

3. Överväg avtal med leverantörer

Många företag köper tjänster från leverantörer. Det är naturligt att ha en löpande dialog med leverantörer om den eller de produkter man köper. Det är därför också lämpligt att ha en löpande utvärdering av företagets leverantörer med hänsyn till pris, leverans och villkor. Kanske finns det andra leverantörer som kan ge dig bättre förutsättningar med bättre kvalitet eller leveranstid.

4. Kontrollera omsättningshastigheten på lagret

Har du för många varor i lager kan det påverka likviditeten i ditt företag eftersom det binder mycket kapital. Det är därför viktigt att du har ett uppdaterat system för att få en överblick över ditt lager. Ha rutiner för inköp i förhållande till förväntad försäljning, vilka varor som är populära och vilka som är mindre populära. Har du en bra lagerhantering kommer du också att kunna minska nedskrivningsbehovet.

5. Följ upp fakturorna

Det kan finnas olika anledningar till att kunden inte betalar. I de fall din kund inte betalar i tid är det viktigt att du följer upp kundfordringen. Som borgenär är du inte skyldig att skicka en påminnelse, men det kan vara bra med tanke på att du gärna vill behålla och bevara den goda kundrelationen. Du kan inte ta ut en anmälningsavgift om du skickar en anmälan inom 14 dagar.

Behöver du hjälp med att få betalt? Läs mer om vår enkla och smarta inkassotjänst.

6. Sälj dina fakturor

Det tar vanligtvis mellan 2 till 6 veckor från det att du fakturerar tills du får pengarna på ditt konto. Genom att låta ett inkassoföretag köpa dina fakturor får du pengarna på ditt konto direkt. Det hjälper också till att minska din kreditrisk. När du säljer dina fakturor tar inkassoföretaget på sig risken med sena eller uteblivna betalningar. 

7. Ha rutiner för inkasso

Tyvärr händer det ibland att någon inte betalar även om man följer upp med påminnelser. I de fallen är inkasso nästa steg i processen. När du ska skicka fakturorna vidare till inkasso är det viktigt att du sätter dig in i inkassolagen och att du uppfyller kraven för inkassokrav – inte minst att du följer god inkassosed.

För småföretagare kan det vara tidskrävande att följa upp kunder som inte betalar. Många har inte råd att inte få betalt för sina tjänster och produkter, utan kämpar också med att hitta tid att följa upp fakturorna. I dessa fall kan det vara aktuellt att överväga att få ett professionellt inkassoföretag att följa upp ditt företags ärenden.

Läs mer om vilken inkassotjänst som passar dig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behöver företaget bättre rutiner för betalningar?

Ladda ner vår checklista för bättre likviditet