Sund ekonomi

Hållbarhet

Vi stödjer hållbarhet för människor, företag och samhället i stort.

I en sund ekonomi växer, investerar, anställer och blomstrar företag, samtidigt som konsumenter har tillräckligt med information och kunskap för att kunna spendera sina pengar på ett hållbart sätt. En sund ekonomi är även grunden för en god livskvalitet och den ger möjlighet för människor att nå sina drömmar och mål.Intrum Års- och hållbarhetsredovisning 2020