Hållbarhet för oss

Hållbarhet för oss

Vi främjar hållbarhet genom att leda vägen till en sund ekonomi för människor, företag och samhället i stort.

Vår vision är att vara en respekterad aktör med förtroende hos alla som ger eller tar emot kredit. För att vi ska kunna närma oss vår vision så är en förutsättning att vi bedriver vår verksamhet på ett hållbart, långsiktigt sätt.

Vi drivs av vårt syfte att leda vägen till en sund ekonomi. Vi hjälper individer att bli skuldfria vilket ger dem en sund privatekonomi och ökar deras livskvalitet. Vi hjälper företag att få betalt vilket gör att fler företag kan växa, investera, anställa och blomstra. Det i sin tur bidrar positivt till samhällets ekonomi som helhet. På så vis leder vi vägen till en sund ekonomi för individer, företag och samhället i stort.

En sund ekonomi går hand i hand med arbetet för miljömässig och social hållbarhet. Vi arbetar ständigt för att begränsa och minska vår negativa påverkan på klimatet. Vi tror på att bedriva verksamhet på ett sätt som bevarar miljön. Vi som företag bär ett ansvar för att säkra en hållbar framtid för kommande generationer. 

Vi arbetar också aktivt för att respektera och främja mänskliga rättigheter. För oss innebär det bland annat ett aktivt arbete med skydd av personliga uppgifter, jämlikhet och icke-diskriminering, utbildning och arbetsvillkor. Vi ser att allas rätt till utbildning ger oss goda möjligheter att bidra på ett positivt sätt.

Som den självklara marknadsledaren i vår bransch, med över 100 års erfarenhet av kredithantering, så är vi experter på vårt område. Vi delar aktivt med oss av vår kunskap och våra insikter till allmänheten. Vi genomför årligen studier om påverkan av sena betalningar för europeiska företag, samt hushållsekonomin hos europeiska konsumenter. Vi har också lanserat konceptet Spendido som är ett interaktivt webbaserat verktyg för gymnasieelever. På så sätt förbereder vi kommande generation på dagens komplexa ekonomiska verklighet och förebygger att unga försätter sig i en skuldsituation.

Vi har höga ambitioner för våra anställda. Vi strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i vår bransch. För att lyckas uppnå vårt mål så arbetar vi hängivet för att erbjuda våra anställda de bästa möjligheterna och de bästa arbetsvillkoren. 

Vårt främsta bidrag till ekonomisk hållbarhet är vårt åtagande att främja ekonomisk hållbarhet för individer, företag och hela samhällen. Detta utgör grunden i vår affärsmodell. Som den självklara marknadsledaren i vår bransch bär vi ett ansvar att bekämpa korruption. I en sund ekonomi finns det inget utrymme för korruption. Följaktligen har vi nolltolerans mot korruption och mutor. 

Vi är sedan 2016 undertecknare av FN:s världsomfattande initiativ Global Compact. Som undertecknare så är vi dedikerade att ständigt avancera vårat arbete med mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption.