Inkasso för framtiden

Intrum är ett företag med ett stolt arv, men framförallt har vi en spännande framtid framför oss. Dagens teknologiska framsteg, nya kund- och köpbeteenden och disruptiva affärsmodeller påverkar oss och våra kunder.

På Intrum strävar vi ständigt efter att förbättra vårt erbjudande, utveckla nya sätt att arbeta ännu smartare, skräddarsy tjänster, förbättra effektiviteten i inkasseringen och minska kostnader, samtidigt som vi förbättrar kundupplevelsen. Vi kommer fortsätta att investera i digitala lösningar för data och analys, för att på så sätt skapa ännu bättre relation till våra kunder och slutkunder. Samtidigt kommer vi att fortsätta växa, både inom våra nuvarande och nya marknader och tjänster. Vi kommer att fortsätta bygga på vår position som den obestridda marknadsledaren.

Med vårt marknadsledarskap följer ett stort ansvar. Vi har en möjlighet och ett ansvar att sätta en ny standard och förändra hur man ser på inkassobranschen. Genom etiskt och hållbart affärsutövande vill vi vara en förebild för andra företag i vår bransch. Vi strävar ständigt efter att förbättra oss och stärka vår position som en föregångare och drivande kraft i branschen.

Vår vision är att vara en respekterad aktör med förtroende hos alla som ger eller tar emot kredit. Med tjänster som möjliggör tillväxt, 

Our vision is for Intrum to be trusted and respected by everyone who provides and receives credit. With solutions that generate growth and helping customers becoming free of debt we create shared values for individuals, companies and society.

Through an everyday commitment to becoming a little better today than we were yesterday, we bring out the best in each other. We grow as individuals and teams to shape the future of Intrum, creating greater value for our clients and their customers. Change is a constant in our world, but we continue to develop, leading the way to a sound economy